ROT-Avdrag & viktigt att veta

På denna sidan har vi försökt att få med så mycket viktiga saker som möjligt. Mycket av informationen kommer direkt från Byggföretagens hemsida.

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Checklista för konsumenter och byggföretag
Att som privatperson köpa bygg- och hantverkstjänster är inte alltid så lätt. Ibland handlar det om okunskap eller orimliga krav och ibland om oseriösa entreprenörer eller bara dålig kommunikation. Bägge parter har mycket att tjäna på att punkt för punkt gå igenom Checklista för konsumenter och byggföretag, som sammanställts av Byggföretagen (BF) entreprenadjurister.

Till Checklistan på BF hemsida
Ladda ner checklista som PDF


Om standardavtal

Standardavtal är standardiserade villkor avsedda att tillämpas vid ett stort antal tillfällen. De är antingen ensidigt framtagna, vanligtvis av en säljare eller en säljarorganisation, eller gemensamt framförhandlade av företrädare för parter med olika målsättningar i en process, exempelvis köpare och säljare. Syftet med standardavtal är bl.a. att minska transaktionskostnaderna för att … Läs mer här

Läs mer om

Att välja standardavtal

Vilket standardavtal bör tillämpas i ett visst avtalsförhållande?

Läs mer


ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

För ROT-arbeten som utförs från och med den 8 december 2008 kan fysisk person erhålla skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kr per beställare. Beslut om skattereduktion fattas i anslutning till inkomsttaxeringen.

Läs mer på byggföretagen
Läs mer om ROT på Skattemyndigheten


Här kommer vi att lägga ut mer information som vi tycker är viktigt och som vi tror att du kommer att ha nytta av.