Försäkringsskador

Försäkringsskador är en mardröm för alla fastighetsägare. Om olyckan är framme är det en trygghet att veta att det är professionellt folk som dyker upp och reparerar skadan.

Varje år gör vi över 200 försäkringsjobb. Allt ifrån inbrotts-, vatten- till brandskador.
Vi tar ett helhetsgrepp på din skada och gör allt från rivning och avfuktning till samordning och återställande.


En olycka kan uppstå i diverse olika former

Först och främst tänkte vi sänka lite ljus på vad en olycka kan innebära. Det finns flera olika orsaker till att en skada uppstår och alla har sin egen olyckskaraktär. Vi har under många år utfört ett oräkneligt antal försäkringsjobb och vi har en bred expertis.

Vattenskador

Eftersom vatten är en stor del av vårt liv är vi också dagligen omringade av det, även i vårt hem. Det finns självklara grunder till att en vattenskada uppstår i anslutning till en diskmaskin, dusch, avloppsrör och liknande. Allt som innebär att vatten måste transporteras genom huset är alltid en överhängande risk. Har du nyligen köpt ett äldre hus eller inte undersökt husets tillstånd speciellt noggrant är det klokt att göra detta. Det kan spara dig både pengar och tid. Det kan också uppstå skador när vatten från källare och brunn sväller över och tvingas upp i husets interiör.

Det är viktigt att veta exakt vad ditt hus är extra utsatt för. Det skiftar beroende på vilket typ av hus du har, dess skick och vart i Sverige du bor.

Brandskador

Nuförtiden är vi som befolkning väldigt medvetna om hur vi ska undvika brandskador och vår teknik har hjälpt oss eliminera de allra största riskerna. Dock är det viktigt att påpeka att när ett föremål väl tagit eld är det otroligt lätt att det sprider sig. Brandskador kan vara förödande och ofta måste stora delar av det hus som utsatts ersättas helt och hållet. Arbetet med restaurationen efter en ödeläggande brandskada måste utföras av experter, något som vi på AKAB anser oss vara. Att verkligen avlägsna all sot och påverkat material är långt ifrån enkelt. Utförs inte arbetet på ett korrekt sätt finns det risk att det lämnar permanenta spår, och då ökar kostnaderna för dig.

Efter upprensningen börjar den delen då vi måste ersätta de delar som skadades utav branden. Det kräver självsäkra och erfarna hantverkare som kan sin sak. När vi utför en restauration efter en ödeläggande brandskada gör vi det tillsammans med kunden.

I ett hus har vi självklart spis, ugn och elektriska apparater som kan plötsligt och oförberett fatta eld. Som vi nämnde tidigare är det dock ovanligt med tanke på att vår teknik är så pass säker nuförtiden. Den riktiga faran finner vi i vårt gillande av att omringa oss med levande ljus och mysiga brasor.

Inbrottsskador

Inbrottsskador är kanske inte lika allvarliga som brand- och vattenskador, men det betyder inte att de inte är minst lika viktiga att reparera på ett korrekt sätt. En skada av denna sort kan framkomma i form av en uppbruten dörr, spruckna glas och mer allmänna skador inne i hemmet. Även vill vi påtrycka att vi arbetar för att lämna ditt hus i ett bättre och tryggare tillstånd än innan inbrottet. Vi är väl etablerade inom området och har lång erfarenhet inom inbrottsskador. Ser vi att något kan förbättras så är det alltid vårt mål att göra det.

Kontakta oss