Miljö & kvalitet

Det viktigaste vi har runt omkring oss …

Jo det kan ju låta som en klyscha men om alla hjälper till att dra sitt strå till stacken så blir det så mycket bättre. Vi på AKAB är måna om både miljön och kvaliteten på vårt jobb. Här sammanfattar vi våra tankar angående detta.

Företagsidé

”Aro & Kiiski AB är ett företag med rötterna i Södertälje. Genom att vara en aktiv partner i hela byggprocessen, skapar vi framgång baserat på personligt engagemang, sunt förnuft och gedigen kompetens.”


Beskrivning av vårt miljöarbete

Vi på Aro & Kiiski AB baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Vår ambition är att erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktionalitet, kvalitet och pris.

Vi försöker exempelvis:

  • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald.
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
  • Aktivt samarbeta med kunder och andra samarbetspartners i miljöfrågor.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

Vår kvalitetspolicy

Aro & Kiiski AB ambition är att leverera tjänster och produkter som uppfyller – och helst överträffar – kundens krav, behov och förväntningar. En nära dialog och ett gemensamt beslutsfattande betraktar vi som en förutsättning för att uppnå denna målsättning.
Vårt arbete ska präglas av kompetens, ordning och reda, lagarbete samt ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med både kunder och andra samarbetspartners.

I syfte att uppnå önskad kvalitet strävar vi efter ständiga förbättringar av oss själva och byggprocessen.